Leerlingen Volgsysteem

Je hebt systemen die leerlingen volgen en je hebt VOLG LVS.


De persoonlijke fiche

Administratief gedeelte

Het administratief gedeelte omvat onder andere alle gegevens van het kind. Je vindt er naast de reguliere gegevens ook diagnose, medicatie, feitenblad, persoonlijk uurrooster, naschoolse activiteiten, vervoer, gegevens van de ouders, schoolloopbaan .. enz. Als je start met Volg zorgen we er voor dat je administratieve gegevens overgenomen worden in Volg. We hebben speciale wizards voor de meeste grote en kleine pakketten.

Mini-fiche

In dit kleine juweeltje kan ze zowat elke bevraging voor het kind kwijt. ICT, leren leren, sociaal-emotioneel? Specifieke parameters voor leerling en kleuter onbeperkt aan te maken en uiteraard is alles aanpasbaar!

De BaSO-fiche

De administratieve fiche is gekoppeld aan de BaSO-fiche. Via een selectielijst vink je aan wat er van toepassing is voor het kind en je BaSO-fiche is zo goed als klaar om te printen. De BaSO-fiche is volledig aanpasbaar via de maintenancemodule waar je zelf alle parameters kan instellen. Je kan er de lay-out en de gegevens bepalen. Pas dit document volledig aan naar de wensen van uw school.

Test & Screen

LVS testen

Weergeven van alle genormeerde en andere testen onbeperkt en vrij aan te maken. Bij het ingeven worden meteen de percentielen en zones bepaald en zie je een overzicht en verdeling van de van de klas. Alles wordt netjes weergegeven op het dossier van de leerling, op het MDO of een ander overleg, in een klassikaal overzicht, kortom overal waar je de output nodig hebt. Grafieken geven de geschiedenis terug van elk leerdomein bij zowel de leerling als de in een overzicht van de volledige klas. Dankzij de testmodule in maintenance maak je zelf testen, importeer je testen en pas je deze aan naar believen.

AVI-leestesten CITO-leestest

Mooie weergave van het AVI-niveau ondersteund met grafieken en commentaar. Gebruik je school de nieuwe AVI(CITO) methode? .... geen enkel probleem!

Klastesten, persoonlijke testen, eigen testen, punten, sociogram

Maak onbeperkt je eigen klastesten of persoonlijke testen voor een leerling. Alles wordt mooi weergegeven met grafieken en automatische berekening van klasgemiddelden. weergave van de sociogram met 'hotfactor'

Zorgoverleg (MDO), klassenraad, overgangsgesprek ... enz.

Maak het sjabloon aan volgens de keuze van uw school

VOLG LVS biedt de mogelijkheid om diverse types sjablonen aan te maken voor Zorgoverleg MDO), of overleg kleuter, klassenraad, ander overleg,...enz. De lijst is onbeperkt aan te maken via de maintenance module. Bepaal zelf hoeveel vakken elk sjabloon bevat en welke titels elk vak krijgt. Pas de structuur van VOLG LVS aan naar de wens van de school. Bepaal per type overleg welke dynamische selectiemogelijkheden er zijn.

Signaleren

De klasleerkracht kan nu dynamisch gaan signaleren en precies aanduiden waar het probleem ligt. Voor zowel kleuter als lager zijn er verschillende parameters, zelf aan te maken of aan te passen door de school. Voor elke stap zie je de voorgaande geschiedenis van dit kind. Wanneer viel dit kind voor dit gebied uit? Zelfs meteen zichtbaar op klasniveau.

Zorg opstarten tijdens het overleg

Op het overleg kan de zorgstatus aangepast worden van deze leerling, kunnen maatregelen (REDICODIS) geselecteerd en/of bijgestuurd worden of bestaat er een mogelijkheid om een dynamisch handelingsplan op te starten met meerdere stappen welke meteen geintegreerd worden in de zorgfiche van het kind en de vorderingsfiche van de zorgcoördinator. zie zorgcontinuüm

Transparant overleg: handelingsgericht werken

In 'real time' is dit overleg en de genomen stappen overal zichtbaar voor iedereen wie dit kind volgt en wordt dit spontaan aangeboden bij de volgende screening of signalering bij een volgend overleg waarmee de cirkel rond is. Alles per leerling of per klas

Zorg

Zorgcontinuümm in Volg LVS

Volg LVS besteedt enorme aandacht aan zorg. Elke leerling kan ingedeeld worden in een zorgfase. Dit kan in de zorgmodule of op een overleg, klassenraad of MDO. Met een simpele druk op de knop zien we welke leerlingen in welke zorgfase zijn ingedeeld.

Brede basiszorg

Volg biedt meer dan voldoende tools om als leerkracht de breedste basiszorg te geven.

Verhoogde zorg

Op een zorgoverleg (MDO) of klassenraad kan beslist worden om bepaalde maatregelen toe kennen aan een leerling. Via de zorgmodule of dit zorgoverleg kan voor een leerling maatregelen (REDICODIS) geselecteerd en geëvalueerd worden. Dit wordt mooi bijgehouden in een dynamisch zorgdossier waar zowel de zorgcoördinator als leerkracht kan in participeren.

Uitbreiding van zorg

Voor bepaalde leerlingen kan er een differentiatie nodig zijn van het gewone curriculum en/of kan een dynamisch zorgplan opgesteld worden voor de enkele leerling of voor een volledige groep. De stapjes kunnen gemakkelijk geselecteerd en geëvalueerd worden. Voor elk stapje kunnen we de progressie zien. Info en commentaar kan als de vorderingsfiche op dit dynamisch zorgplan.

Individueel aangepast curriculum

Soms loopt een school vast en moet de leerlingen een volledig individueel aangepast traject hebben. Er worden dan de nodige afspraken gemaakt en regelingen getroffen voor een school op maat van het type basisaanbod. (VOLG Buitengewoon)
Informatieve website M-decreet.be

Een gratis batterij zorgmaatregelen

Als je start met VOLG LVS krijg een hele batterij aan maatregelen voor kleuter en lager. Je mag deze zelf aanpassen of verwijderen via de maintenance module. Je kan via deze module ook je eigen zorgsysteem in VOLG stoppen of we kunnen je bestaand kleuter of lager zorgsysteem in VOLG LVS stoppen.

Verslagen

Onbeperkt verslagen posten

Verslagen en Pdf's kunnen direct gepost worden in het kind zijn dossier. Knip en plak bestaande verslagen vanuit gelijk welk programma of typ deze zelf rechtstreeks in het programma. Upload bijbehorende Pdf's op de volgserver.

Observatie & flash

Persoonlijke observatie

Post je persoonlijke observatie van een kind rechtstreeks vanuit de leerlingenfiche, of de agenda kleuter of lager. Deze observatie wordt mooi opgedeeld in observatietypes weergegeven bij de leerling of op een zorgoverleg (MDO) of ander overleg.

Observatiemodule

Deze module bevat alle instrumenten om je doelen te observeren. Jij bepaalt zelf welke doelen of aspecten er aangeboden worden voor elk domein voor elke leeftijd. Je kan dit onbeperkt aanmaken en aanpassen via de maintenance module. Bepaal zelf of je 2 of 3 afname periodes hebt. Evaluatie in 2 richtingen: evalueer een doel of aspect voor de leerlingen van de klas of evalueer voor een bepaalde leerling alle doelen. De output van gegevens in de leerlingenfiche, of via een klasoverzicht of op het MDO of een ander overleg. zie filmpje

Flash

Via flash kunnen we alle belangrijke feiten van een kind in een keer mooi op een rijtje zetten. Onze collega's worden automatisch op de hoogte gebracht. Indien nodig kan de status van het kind in een verhoogde fase gaan zodat iedereen meteen weet dat er iets aan de hand is.

Ben je genoeg geïnformeerd?

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, blogs & filmpjes

Schrijf je in!

Iemand van de verkoop?

Spreek een datum af met iemand van het Volg-team

Vraag een demo aan